SMART LAB

7. Anunt publicitar si Caiet de sarcini- echipamente tehnologice si servicii de conectare- PLOPENII MARI.pdf

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI SERVICII DE CONECTARE


FORMULARE PENTRU OFERTANȚI (se pot descărca de aici👉)


Formulare pentru ofertanți(toate anexele)

sau

Anexa 1.1 - Scrisoare de înaintare

Anexa 1.2 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare

Anexa 1.3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare

Anexa 1.4 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

Anexa 1.5 - Declarație privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare

Anexa 1.6 - Declarație cu privire la instruirea utilizatorilor 

Anexa 1.7 - Declarație cu privire la livrarea produselor 

Anexa 1.8 - Oferta financiară

Anexa 1.8A - Anexă la propunerea financiară

Anexa 1.9 - Oferta tehnică

Anexa 1.10 - Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii

Anexa 1.11 - Declarație privind acceptarea Modelului de contract

Anexa 1.11A - Model contract furnizare produse

Anexa 1.12 - Declaraţie pe proprie răspundere privind beneficiarul real

Anexa 1.13 - Raport DNSH și proiectare sustenabilă

Anexa 1.13.1 - Perioada și condițiile garanției 

Anexa 1.13.2 - Declarație cu privire la disponibilitatea pieselor de schimb 

Anexa 1.13.3 - Declarația ofertantului pentru asigurarea de servicii de gestionare la sfârșitul ciclului de viață 

AFIS-SMART-LAB-LTPM.pdf

Liceul Tehnologic Plopenii Mari anunță începerea implementării proiectului intitulat „DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC PLOPENII MARI CU UN LABORATOR INTELIGENT (”SMART LAB”), ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-0256.”

Proiectul se va derula în perioada 9.01.2024-31.01.2025, are o valoare totală de 351 209,46  lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general  propus vizeaza dobândirea competențelor digitale avansate de catre elevii din cadrul liceului,prin asigurarea accesului la tehnologie in cadrul unui laborator digital inteligent adaptat la specificul liceului, dotat cu echipamente dedicate.

Obiective specifice:

-dotarea instituției de învățământ cu infrastructura și resursele tehnologice necesare dezvoltarii laboratorului digital inteligent.

-dobândirea de catre cadrele didactice ale liceului, a competentelor necesare utilizarii echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.