Bacalaureat


C A L E N D A R U L examenului național de bacalaureat — 2024

Sesiunea iunie—iulie 2024

   3 - 7 iunie 2024 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

         7 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

17 - 19 iunie 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

19 - 20 iunie 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

19 - 21 iunie 2024 Evaluarea competențelor digitale — proba D

25 - 27 iunie 2024 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

          1 iulie 2024 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

          2 iulie 2024 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

          4 iulie 2024 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

          5 iulie 2024 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

          8 iulie 2024 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 - 18:00

   9 - 11 iulie 2024 Rezolvarea contestațiilor

        12 iulie 2024 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august—septembrie 2024

   15 - 22 iulie 2024 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

    8 - 9 august 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

         9 august 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

       12 august 2024 Evaluarea competențelor digitale — proba D

13 - 14 august 2024 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

      19 august 2024 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

      20 august 2024 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

      21 august 2024 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă

       22 august 2024 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

       26 august 2024 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00—18,00)

27 - 29 august 2024 Rezolvarea contestațiilor

       30 august 2024 Afișarea rezultatelor finale

Examenul național de bacalaureat 2024 (ambele sesiuni) se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru 6.156/31.08.2023 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).