Prezentare

Misiunea școlii

Interacțiunea Liceului Tehnologic Plopenii Mari cu mediul social, cultural și economic, transformarea școlii într-un centru de resurse educationale și de servicii oferite comunității, contribuie la sporirea calității vieții. Școala promovează un învățământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiționale de predare-învățare cu metode moderne.

Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele școlare, identificând aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica.

Liceul Tehnologic Plopenii Mari oferă șanse egale de instruire și educație, pentru dezvoltarea carierei profesionale prin domeniile și calificările profesionale pe care le oferă.

Viziunea școlii

Prin activitățile desfășurate și prin profilul școlii dorim să oferim locuitorilor din Ungureni, din comunele învecinate și tuturor celor interesați din județ, oportunități de educație și instruire accesibilă, de înaltă calitate, pe domeniile cerute pe piața muncii (textile-pielărie, industrie alimentară), șanse egale tuturor tinerilor din zona noastră . Școala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a științei și culturii la nivel local, devenind centru de resurse educaționale și de servicii oferite comunității, astfel încât să formăm un absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriului viitor bazat pe valori individuale, universal valabile.

Școala va deveni o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu.

Scurt istoric

Liceul Tehnologic Plopenii Mari a fost înființat în anul 2003 în localul fostei şcoli de ucenici.Unitatea şcolară a primit numele de Şcoală de Arte şi Meserii în anul 2006, până la acea dată purtând denumirea de Şcoala cu clasele I-X, cu clase de Şcoală de Arte şi Meserii afiliate la Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani şi la Grupul Şcolar Industrial „Elie Radu” Botoşani. Şcoala a funcţionat până în anul 1969 într-un local vechi; în 1972 a fost dat în folosinţă un nou corp de clădire şi atelierul şcoală, iar din 1979 a fost dat în folosinţă un al doilea corp de clădire.

  • Profilul liceului

În prezent în şcoală își desfășoară activitatea 54 cadre didactice de predare şi instruire practică din care 20 cu gradul I, 10 cu gradul didactic II, 13 cu definitivatul, 11 debutanți. Şcoala dispune de 23 spații școlare din care 12 săli de clasă, 4 cabinete (geografie, limbă română, biologie, limbă franceză), 3 laboratoare (industrie alimentară, informatică cu 24 calculatoare legate în reţea cu acces la Internet, fizică-chimie), 2 ateliere (industrie alimentară, industrie textilă), Centrul de Documentare și Informare, 2 microbuze cu câte 16 locuri și un miniautocar cu 30 de locuri pentru transportul elevilor din satele învecinate.

Şcoala manifestă deschidere pentru parteneriate externe, realizând şi derulând schimburi de experienţă şi activități de formare continuă.

În anul școlar 2019-2020 s-a propus și înființat o clasă de învățământ profesional, domeniul industrie alimentară, calificarea profesională brutar-patiser-preparator produse făinoase.

Majoritatea absolvenților liceului (circa 65% anual) sunt angajaţi la agenţi economici în calificările profesionale pentru care s-au pregătit sau continuă studiile la instituții de învățământ superior.

În prezent se află în stadiu de finalizare a construcției corpul B pentru elevii de învățământ primar, liceal și profesional cu 12 săli de clasă, laborator de industrie alimentară, laborator de informatică și salămultimedia.