ADMITERE

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

LICEU TEHNOLOGIC (4 ani) - 1 CLASĂ (24 locuri)

profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

specializarea/calificarea TEHNICIAN ÎN MORĂRIT, PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE (NIVEL 4)


ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL (3 ani) - 2 CLASE (48 locuri)

domeniul pregătirii de bază INDUSTRIE ALIMENTARĂ

calificarea BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE (NIVEL 3)