ORGANIZARE

Structuri arondate Liceului Tehnologic Plopenii Mari

 1. Liceul Tehnologic Plopenii Mari

  • 3 clase învățământ primar

  • 8 clase învățământ gimnazial

  • 4 clase învățământ liceal tehnologic

   • domeniul INDUSTRIE ALIMENTARĂ

    • profilul RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

    • specializarea TEHNICIAN ÎN MORĂRIT, PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE

  • 3 clase învățământ profesional

   • domeniul INDUSTRIE ALIMENTARĂ

   • calificarea profesională BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

  • 3 clase învățământ primar

  • 3 clase învățământ gimnazial

 2. Şcoala Primară Nr.5 Mihai Viteazu

  • 1 grupă învățământ preșcolar

  • 2 clase învățământ primar

 3. Şcoala Primară Nr.6 Plopenii Mici

  • 1 grupă învățământ preșcolar

  • 2 clase învățământ primar

 4. Şcoala Primară Nr.7 Mîndreşti

  • 1 grupă învățământ preșcolar

  • 1 clasă învățământ primar

 5. Şcoala Primară Nr.8 Călugărenii Vechi

  • 1 grupă învățământ preșcolar

  • 1 clasă învățământ primar

 6. Şcoala Primară Nr.9 Călugărenii Noi

  • 1 grupă învățământ preșcolar

  • 2 clase învățământ primar

 7. Grădinița cu program normal Nr.3 Borzeşti

  • 2 grupe învățământ preșcolar

 8. Grădinița cu program normal Nr.4 Plopenii Mari

  • 2 grupe învățământ preșcolar