PLAN ȘCOLARIZARE

PLAN ȘCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC 2023-2024

1 clasă - 24 locuri

Filiera TEHNOLOGICĂ

Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Specializarea INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Calificarea 

TEHNICIAN ÎN MORĂRIT, PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE

PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 2023-2024

2 clasă - 48 locuri

Domeniul INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Calificarea profesională 

BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PROIDUSE FĂINOASE